This page in English

Forskningsprojekt

Oxenstiernaprojektet Svensk förvaltning och EU

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Joakim Nergelius

Forskningsämne

Den svenska förvaltningsmodellen med fristående myndigheter och relativt litet regeringskansli skiljer sig från den modell som är gällande i flertalet övriga EU-stater. Allt sedan Sveriges EU-inträde har följaktligen den svenska förvaltningsmodellens lämplighet i ett EU-perspektiv diskuterats, bl.a. såvitt gäller hur regeringen ska kunna ta ansvar för myndigheternas agerande. Projektets centrala frågor är dessa: Vilket är regeringens ansvar i förhållande till EU och hur kan regeringen styra och vägleda myndigheterna när dessa representerar Sverige vid EU-förhandlingar?

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Carl-Fredrik Bergström, Sieps