This page in English

Johan Nilsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303622

Rum: F3131

Johan Nilsson

Om Johan Nilsson

Johan Nilsson är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och hans forskning berör relationer och länkar mellan olika medier, exempelvis hur fiktionella världar byggs upp genom berättelser som löper över film, tecknade serier, och spel. Hans doktorsavhandling (2011) handlade dock om satirisk film under 1990-talet i USA. Han anvarar också för den treåriga kandidatutbildningen Filmprogrammet och undervisar på flera olika kurser inom detsamma.

 

Forskning

Johans forskning har berört poetiken och politiken hos filmsatir och har varit kopplad till amerikansk film och populärkultur. På senare år har fokus skiftat till ett intresse för skärningspunkterna mellan olika medier och hur dessa kan förstås med hjälp av begrepp som intermedialitet och transmedialt berättande. Hans senaste artikel (2018) utforskade funktionerna hos intermedialitet i olika berättelser (film, tecknade serier,  TV-spel) om Jokern. För närvarande forskar han om transmedialt världsbyggande kopplat till den svenska tecknade/animerade karaktären Bamse, som över tid har växt till en stor franchise, med produkter spridda över film, tecknade serier, spel, leksaker, och till och med en nöjespark. Av särskilt intresse är relationen mellan Bamse som kommersiell produkt och dess fostrande och utbildande tilltal.

 

Undervisning

Johan är programansvarig för filmprogrammet och undervisar inom detsamma. Han håller i delkurser och kurser som Analys av rörlig bild, World Cinema, Film- och mediekonvergens och Praktik för medie- och filmvetare, men gör också inhopp på flera andra. 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag