This page in English

Forskningsprojekt

Tvetydiga visioner: Politiken i Hollywoodsatiren

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Johan Nilsson

Forskningsämne

Fokus i det här projektet ligger dels på hur satiren ramas in av den kommersiella logik som styr dagens Hollywood och dels på själva den satiriska diskursen. Projektet kan beskrivas som en samtidshistoria där fokus ligger på satir i Hollywood. Filmnära analyser relateras till både filmhistoriska och samhälleliga sammanhang och även frågan om hur publiken tilltalas kommer att undersökas.

Projektet tar avstamp i ett perspektiv där satir antas spela en viktig roll, inte bara i (populär)kulturella produkter, utan även i vardagligt umgänge. Traditionellt sett har satir till viss del setts som en exklusiv konstform som ofta kräver specifik kunskap och en känsla för ironi som alla antingen inte har eller helt enkelt inte uppskattar. Utgångspunkten här är istället att satir är brett tillgänglig och att Hollywood både har bidragit till och sedermera dragit fördel av detta.

 

Forskare

Forskargrupper