This page in English

Forskningsprojekt

Hollywood Subversion: American Film Satire in the 1990s

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Johan Nilsson

Forskningsämne

Avhandlingen rör amerikansk filmsatir producerad under 1990-talet. Utifrån en poetikbaserad fallstudie undersöker den hur stilen och formen hos ett urval filmer signalerar åskådare att konstruera satirisk mening, och den positionerar också filmerna i en samtida amerikansk filmkontext. Studien är delvis motiverad av ett glapp i tidigare forskning.
Avhandlingen har resulterat i förståelse för hur ett antal filmer tar material som cirkulerar i den amerikanska 1990-talskulturen och gör dem till satiriska upplevelser för åskådare. Detta betyder att den ritar konturerna till en poetik gällande samtida amerikansk filmsatir.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet