This page in English

Forskningsprojekt

Dear Hunters. Svenska jaktfilmer 2008 - 2012 i ekokritisk belysning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Syftet med projektet är att undersöka hur svenska filmer om jakt, som finns tillgängliga alternativt marknadsförs på YouTube, förhåller sig till den miljöpolitiska diskursen kring hållbar naturvård. Mer specifikt avser projektet besvara:

1. Vilka föreställningar om människans relation till naturen lyfts fram i filmerna och hur relaterar dessa föreställningar till den officiella miljöpolitiska diskursen kring hållbar naturvård?

2. I vilken grad stärks den officiella miljöpolitiska diskursen kring hållbar naturvård av jaktfilmerna och i vilken grad utmanas den?

3. Vad kan alternativa och konkurrerande ställningstaganden betyda för den officiella miljöpolitiska diskursens legitimitet?

Teoretiskt och metodologiskt knyter projektet an till ekokritisk forskning, dokumentärfilmsforskning, formanalys, retorik, parodi och analys av diskursiva praktiker. Det fokuserar på svenska filmer om jakt på svensk mark som producerades åren 2008 - 2012 och finns tillgängliga på YouTube alternativt marknadsförs på YouTube.

Forskare