This page in English

John-Peter Ganda-Mall

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302182

Rum: X2301

John-Peter Ganda-Mall

Om John-Peter Ganda-Mall

John-Peter Ganda Mall har sin bakgrund i biomedicin och doktorerade från Örebro Universitet  om hur immunförsvaret i tarmen förändras med åldrandet och huruvida icke-spjälkningsbara kolhydrater (prebiotika) kan stärka den s.k. tarmbarriären. Tarmbarriären är en viktig komponent i immunförsvaret som ser till att förhindra intrång av mikroorganismer men samtidigt medför upptag av näring.

För att studera detta har han varit med och etablerat två olika metoder. Den första är den s.k. Ussing kammar-metoden där man kan mäta passagen över ett tarmepitel och samtidigt modulera vävnaden i realtid med olika substanser. Den andra metoden består av ett sockerlösningstest innehållande olika sockerarter som tas upp i olika delar av tarmen. Vid analys ger de ett mått på tarmens genomsläpplighet vid olika områden.

Efter att ha doktorerat erhöll han Vetenskapsrådet internationella postdoc bidrag och forskade i över 2 år vid Vall d'Hebron Research Institute (Barcelona, Spanien) om det mukosala immunförsvaret i sjukdomen IBS. Där använde han sig bl.a. av elektronmikroskopi för att studera aktivitetsgraden hos antikropps-producerande plasmaceller och deras interaktion med tarmbarriären samt det enteriska nervsystemet.

Nu är han tillbaks till NGBI vid Örebro universitet och forskar inom 1) nedbrytning av fibrer/proteiner 2) kopplingen mellan magen och hjärnan i neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson's sjukdom i samarbete med gruppen i Barcelona.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript