This page in English

John-Peter Ganda-Mall

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303349

Rum: C3119

John-Peter Ganda-Mall

Om John-Peter Ganda-Mall

John-Peter Ganda Mall har sin bakgrund i biomedicin och tog sin kandidat – och masterexamen från Örebro Universitet där båda hans uppsatser handlade om tarmfloran och immunologin vid inflammatorisk tarmsjukdom. Intresset för immunologin har sedan levt vidare till hans doktorandarbete som handlar om hur immunförsvaret i tarmen förändras med åldrandet och huruvida icke-spjälkningsbara kolhydrater (prebiotika) kan stärka den s.k. tarmbarriären. Tarmbarriären är en viktig komponent i immunförsvaret som ser till att förhindra intrång av mikroorganismer men samtidigt medför upptag av näring.

För att studera detta har han varit med och etablerat två olika metoder. Den första är den s.k. Ussing kammar-metoden där man kan mäta passagen över ett tarmepitel och samtidigt modulera vävnaden i realtid med olika substanser. Den andra metoden består av ett sockerlösningstest innehållande olika sockerarter som tas upp i olika delar av tarmen. Vid analys ger de ett mått på tarmens genomsläpplighet vid olika områden. Med dessa kraftfulla tekniker hoppas han kunna finna en prebiotika som kan stärka immunförsvaret i den åldrande tarmen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Manuskript