This page in English

Forskningsprojekt

Studier av den probiotiska och postbiotiska effekten av Akkermansia mucuiniphila på tarmens barriärfunktion hos patienter med Parkinsons

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

John-Peter Ganda-Mall

Forskningsmiljöer

Parkinsons sjukdom (PD) är idag den näst största neurodegenerativa sjukdomen i världen och drabbar främst äldre människor med en degeneration av motorikstyrande nervkomponenter i hjärnan. De flesta patienter med PD lider även av magbesvär i form av förstoppning och otillräcklig tarmtömning, ibland flera år innan PD upptäcks. Studier på PD gällande en eventuell rubbning i kommunikation mellan tarmen och hjärnan (tarm-hjärna axeln) är få men det tycks som att både tarmens immunceller och nervceller kan spela en viktig roll i sjukdomsutvecklingen. En ökad tarmpermeabilitet (minskad barriärfunktion), ibland kallad läckande tarm, kan i sin tur vara orsaken till ökad immunaktivering samt de karaktäristiska magsymptom som finns hos PD patienter. Akkermansia muciniphila är en bakterie som finns i tarmfloran och som påvisats ha en del gynnsamma probiotiska egenskaper. Vi har preliminära fynd som visar att den kan skydda mot ökad tarmpermeabilitet när tarmvävnanden utsätts för stress-framkallad barriärskada hos friska kontrollpersoner. Dock har den en oklar roll i PD och vi vill undersöka dess effekt på tarmpermeabilitet i tarmvävnad från PD patienter. 

Om A. muciniphila har en skyddande effekt mot barriärskada skulle den möjligen kunna dämpa immuncellsaktivering i tarmslemhinnan och förbättra mag-tarmsymptomen. Men vi vet att troligen kommer inte alla reagera på behandling med den och det är därför viktigt att reda ut vilka underliggande mekanismer som avgör vilka som svarar på stimuleringen. För att försöka besvara detta kommer vi bland annat studera tarmslemhinnestrukturen med samarbetspartnern Dr Javier Santos och hans grupp vid Vall’d Hebrons forskningscenter i Barcelona, Spanien.

Physiology and Pathophysiology of the Digestive Tract

ESPEN Research Fellowship Grants

Finansiärer

  • The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

Samarbetspartners