This page in English

Johnny Karlsson

Tjänstetitel: Forskningskoordinator Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301328

Rum: P2326, C2205

Johnny Karlsson

Om Johnny Karlsson

Som forskningskoordinator inom Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI) samt Örebro Nutrition and Physical Activity Research Centre for Optimal Health and Functionality through Life (NUPARC) är min uppgift att koordinera aktiviteter och tillgängliga resurser i syfte att säkerställa en effektiv forsknings-verksamhet, samt skapa förutsättning för vidareutveckling.

Bland mina ansvarsområden finns att leda och bevaka frågor av administrativ och finansiell karraktär, att säkerställa tillgången av nödvändiga resurer (främst i form av pengar, personal, lokaler och utrustning) för en fortlöpande aktiv forskningsverksamhet, att verka för forskningssamarbeten mellan olika aktörer inom universitetet och inom univeritetssjukhuset, samt att sköta kommunikationen med samverkande näringslivspartners och med samhället i övrigt.

Mina tidigare erfarenhet från forskning och utbildning (doktorsexamen i biologi med inriktning fysiologi från Umeå universitet) samt från universitetsadministration (5 år som forskningsrådgivare vid Grants Office här i Örebro) är dagligen ett stort stöd för mig i mitt arbete. Inblicken i båda dessa delar av verksamheten har gett mig det holistiskta synsätt som krävs för att också effektivt kunna integrera och koordinera aktiviteter härrörande inom båda dessa verksamhetsområden.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Koskinen, J. , Karlsson, J. & Olsson, P. (2009). Sox9a regulation of ff1a in zebrafish (Danio rerio) suggests an involvement of ff1a in cartilage development. Comparative Biochemistry and Physiology A, 153 (1), 39-43.
Olsson, P. , Berg, A. H. , von Hofsten, J. , Grahn, B. , Hellqvist, A. , Larsson, A. , Karlsson, J. , Modig, C. & et al. (2005). Molecular cloning and characterization of a nuclear androgen receptor activated by 11-ketotestosterone. Reproductive biology and endocrinology, 3:37.
von Hofsten, J. , Karlsson, J. , Jones, I. & Olsson, P. (2002). Expression and regulation of fushi tarazu factor-1 and steroidogenic genes during reproduction in Arctic char (Salvelinus alpinus). Biology of Reproduction, 67 (4), 1297-1304.
Karlsson, J. , von Hofsten, J. & Olsson, P. (2001). Generating transparent zebrafish: a refined method to improve detection of gene expression during embryonic development. Marine Biotechnology, 3 (6), 522-527.