This page in English

Forskningsprojekt

Dietary Fibers supporting Gut and Immune Function - from polysaccharide compound to health claim (FibeBiotics)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Robert Jan Brummer

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

FibeBiotics är ett EU- finansierat projekt som stöder utvecklingen av funktionella livsmedelsingredienser och produkter som är bra för den mänskliga tarmen samt immunförsvaret och därför av avgörande betydelse för livskvalitén. Effekterna av specifika icke-nedbrytningsbara polysackarider (non-digestible polysaccharides, NPS), både nya och sådana som har visat sig ha hälsopotential inom detta område, kommer att studeras mer ingående genom samarbete med flera universitet och industriella partners. Fokus kommer att ligga på NPS förmåga att stärka immunförsvaret hos äldre för att de bättre ska kunna stå emot infektionssjukdomar som förkylning och influensa.

För att studera mekanismerna bakom de hälsofrämjande effekterna kommer det medfödda och adaptiva immunförsvaret vara primära mål men även tarmfloran och dess metaboliter kommer undersökas. För att uppnå dessa mål kommer NPS studeras på ett systematiskt sätt genom att utveckla en verktygslåda av analysmetoder och modeller som kan användas av industrin och myndigheterna för att studera och godkänna livsmedelsingredienser med ett liknande hälsofokus.

Vår roll vid Örebro universitet är att studera olika NPS både in vivo och ex vivo för deras effekter på tarmbarriärens funktion. Detta genom att använda vårt nyetablerade Ussing kammarsystem och vår kohort av äldre människor. Ussing kammar-metoden är ett utmärkt ex vivo verktyg för att studera permeabilitet i utskuren vävnad (biopsier) och detta kommer att ske både i tunntarmen och tjocktarmen. Med denna teknik kan vi utföra experiment på levande biopsier i en kontrollerad miljö där biopsierna stimuleras med NPS en kort tid i förväg innan tillsättningen av en barriär-nedbrytande substans för att se om NPS stimulering kan motverka detta. För att etablera denna metod har vi arbetat intensivt med professor Johan Söderholms grupp vid Linköpings universitet som är en av de ledande grupperna i världen när det gäller Ussing kammarstudier på humant material.

Vi kommer även att utföra in vivo-studier på friska kontroller och vår målgrupp bestående av äldre människor. Dessa kommer att få äta NPS under en bestämd tidsperiod och biopsier från tunntarmen och tjocktarmen kommer att undersökas för permeabilitet före och efter NPS konsumtion. Även blod kommer att tas vid dessa två tidpunkter för analys av immunmarkörer. Dessutom kommer vi också att undersöka förändringar i tarmfloran genom analyser av avföringen, IgA- nivåer i saliv och cytokinexpression i biopsier tillsammans med våra samarbetspartners inom FibeBiotics konsortiet.

Genom att kombinera den kunskap som ackumuleras via molekylär, cellulär och hel - organism studier kommer målet med detta projekt bli att förstå de bioaktiva mekanismerna för dessa NPS och använda samma kunskap för att utforma funktionella livsmedel.

Finansiärer

  • EU FP7 (Sjunde ramprogrammet)

Samarbetspartners