This page in English

Forskningsprojekt

Bedömning av anorektal funktion hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Michiel van Nieuwenhoven

Forskningsämne

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i remission upplever ofta diarré, fekal inkontinens och nedre gastrointestinala (GI) symtom. Frånvaron av inflammation och förekomsten av symtom liknar irritabelt tarmsyndrom (IBS), vilket kännetecknas av buksmärta/obehag och förändringar i avföringsmönstret och störd hjärntarmsinteraktion såsom ångest och depression.

I denna studie kommer vi att mäta anorektal funktion, rektal kompliance och rektal visceral känslighet hos IBD patienter i remission med både högupplösande anorektal manometri (HRAM) och med barostat. Dessutom kommer vi att kartlägga graden av GI-symptom och psykometriska parameters och vi kommer att jämföra patienter med friska frivilliga.

Samarbetspartners

  • Mark Scott, Neurogastroenterology Group, Queen Mary University of London, UK