This page in English

Jono Van Belle

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301265

Rum: F3102

Om Jono Van Belle

Jono Van Belle är är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, med inriktning mot film. Hon disputerade 2019 på Ghent Universitet och Stockholm Universitet.

Forskning

Jono Van Belle’s forskning situeras inom new cinema history. Fältet fokuserar på sociala och kulturella dimensioner av biografen och biografbesök. I hennes doktorsavhandling argumenterar Van Belle att new cinema history’s radikala avvikelse från filmer som texter har inneburit en underexponering av både filmtextens och auteurens roll inom dess studier. Hon argumenterar genom ett fallstudie av Ingmar Bergman’s publik således för att text och filmskapare spelar roll för bio-upplevelsen. Det andra, relaterade syftet med avhandlingen har varit att skriva om Bergmans kanoniserade position inom filmstudier och filmhistoria med användning av historisk publiksforskning.

Andra forskningsintressen inkluderar minnet, publiksforskning, feminism, och emotions and affect.

För närvarande arbetar Jono Van Belle på Åsa Jernudds projekt Filmpubliken i Sverige: En studie om biografens storhetstid och tillbakagång (2019-2021). Det är en publikstudie som tar som utgångspunkt minnen av filmer och filmkultur i Sverige på 1950- och 1960-talet. Förutom att nedteckna och levandegöra ett kulturarv innan det försvinner, undersöker studien orsaker till den så kallade biografdöden som satte in i början på sextiotalet. Vidare ska material som skildrar filmkulturen på 1950- och 60-talet digitaliseras och tillgängliggöras i ett samarbete med Kungliga Biblioteket.

Bakgrund

Jono Van Belle har en tekniskt bakgrund i filmskapande. Hon har jobbat som reporter för olika internationella mediaföretag, som t. ex Woestijnvis (i Belgien) och MTV (del av Viacom). Vidare samarbetar Van Belle med Ghent International Film Festival för föreläsningar i samband med filmer och Q&As med special guests. Van Belle är också editorial board member för den akademiska tidskriften Tijdschrift voor Skandinavistiek

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag