This page in English

Jono Van Belle

Tjänstetitel: Universitetslektor, Postdoktor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301265

Rum: F3102

Om Jono Van Belle

Jono Van Belle är postdok i genusvetenskap på projektet Digiscreens och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon disputerade 2019 på Ghent Universitet och Stockholm Universitet. 

 

Forskning

Jono Van Belle’s forskning situeras inom new cinema history. Fältet fokuserar på sociala och kulturella dimensioner av biografen och biografbesök. Hennes forskning har framför allt fokuserat på Ingmar Bergman från publiksperspektiv. För närvarande arbetar Jono Van Belle med en serie av RJ-finansierade workshops med titeln Ingmar Bergman Out of Focus som fokuserar på Bergmans mottagande världen omkring. Projektet är ett samarbete med María Paz Peirano (Universidad de Chile, Chile) och Fernando Ramos Arenas (Universidad Complutense de Madrid, Spanien). Resultaten kommer publiceras i en antologi 2024.

Tidigare har Jono Van Belle forskat på Åsa Jernudds projekt Filmpubliken i Sverige: En studie om biografens storhetstid och tillbakagång (2019-2021).

För närvarande arbetar Jono Van Belle på projektet Digiscreens som postdok, tillsammans med Maria Jansson. Projektet handlar om identitet och demokrati på digitala film och TV-plattformar i Europa och ämnar undersöka distribution, reception och representation.

Jono Van Belles forskningsintressen inkluderar minnet, publiksforskning, feminism, media policy och emotions and affect.

 

Bakgrund

Jono Van Belle har en tekniskt bakgrund i filmskapande. Hon har jobbat som reporter för olika internationella mediaföretag, som t. ex Woestijnvis (i Belgien) och MTV (del av Viacom). Van Belle är editorial board member för den akademiska tidskriften Tijdschrift voor Skandinavistiek

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag