This page in English

Forskningsprojekt

Identitet och demokrati på digitala film och TV-plattformar i Europa: Distribution, reception och representation (DIGISCREENS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2026

Kontaktperson

Maria Jansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet studerar hur digitala plattformar för streamning av film och TV bidrar till att förändra sociala och kulturella dynamiker i Europa. DIGISCREENS är ett tvärvetenskapligt projekt som undersöker de senaste årens ökade fokus på diversitet i film- och TV-branschen genom att beakta såväl distribution, reception och gestaltning. Projektet bidrar till kunskap om hur porträtteringen av identiteter på film och TV kan länkas till demokratiska värden. En kombination av metoder hämtade från mediastudier, kulturanalys, policyanalys, etnografi, litteraturvetenskap och psykologi tillämpas i projektet. Forskningsledare från Norge Sverige, Spanien och Litauen är involverade och projektets komparativa ansats bidrar till en ökad förståelse för hur personer från olika länder samt olika sociala och kulturella grupper uppfattar sina roller, rättigheter och möjligheter till demokratiskt deltagande i det samtida Europa.

Projektet DIGISCREENS är finansierat av Norska vetenskapsrådet; Vetenskapsrådet i Litauen; Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd; La Agencia Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia e Investigación (Spain); som en del av CHANSE ERA-NET Co-fund programme, med medel från EU:s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, projektnummer 101004509.

Finansiärer

Samarbetspartners

 • Adelina Sanchez, University of Granada
 • CNS French National Centre for Cinema
 • ICAA-Spanish Film Institute
 • La pantalla digital, Spain
 • Lina Kaminskaitè, Lituanian Acedemy of Music and Theatre
 • Lithuanian Film Center
 • Lithuanian Radio and Television
 • Maud Ceuterick, (PL), University of Bergen
 • Norwegian Broadcasting Corporation, (NRK)
 • Norwegian Film Institute
 • Swedish Film Institute