This page in English

Forskningsprojekt

Den digitala läskompisen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2019

Kontaktperson

Josefine Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Från kognitionsvetenskaplig forskning ser vi hur elever skiljer sig i sin läsförståelseförmåga och vilka faktorer som påverkar den förmågan. Den digitala läskompisen (DLK) ska utvecklas till ett undervisningsverktyg som är interaktivt och individanpassat för att främja elevers läsförståelseförmåga. I förverkligandet av DLK binds kunskap från pedagogisk forskning och praktik samman med specialpedagogikens teorier och tillämpning av AI. Projektet kommer generera forsknings- och utvecklingsmaterial i form av data, samt interdisciplinär samverkan och insikter.

Läs mer om projektet Digital läskompis

Finansiärer

  • Örebro universitet