This page in English

Forskningsprojekt

Språk och litteracitet hos tonåringar med cochleaimplantat eller hörapparat: En tioårsuppföljning.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2027

Kontaktperson

Cecilia Nakeva Von Mentzer

Forskningsämne

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka språk och litteracitet hos en grupp döva och hörselskadade tonåringar som deltog i datorbaserad läsintervention för tio år sedan. Vi är också intresserade av att undersöka deras nuvarande psykosociala välbefinnande. Alla använder cochleaimplantat eller hörapparater sedan mitten av 2000-talet, som de fick vid ungefär 2 års ålder. Genomsnittlig tidsperiod när barnen ännu inte fått sina hörselhjälpmedel varierade mellan 4 och 7 månader i denna grupp, en mycket kortare period än i tidigare uppföljningsstudier. Alla deltagare har bilaterala hörselhjälpmedel. I denna studie undersöks förmågorna digitalt för att optimera deltagande. Resultaten kommer att jämföras med svenska normer för tonåringar med typisk hörsel.