This page in English

Julia Rode

Befattning: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303817

Rum: X1205

Julia Rode

Om Julia Rode

Julia Rode är biträdande universitetslektor i fysiologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Tidigare har hon varit postdoktor vid Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Center (NGBI) och Center for Experimental and Biomedical Imaging i Örebro (CEBIO). Hösten 2022 stannade Julia som gästforskare vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Hon har en bakgrund inom näringsvetenskap (BSc) och molekylär bioteknik (MSc) från Technical University of München i Tyskland. År 2021 disputerade Julia om tarmmikrobiotan, dess modifieringar och tarm-hjärna axel som belönades med priset för bästa doktorsavhandling 2021 av Nutrients.

Forskning

Julia Rode’s forskning är mycket tvärvetenskaplig och mångvetenskaplig och syftar till att förstå de (pato-)fysiologiska processerna i interaktionen mellan tarm och hjärna – särskilt ur ett handlingssättsperspektiv. Detta undersöks genom att utmana och modulera tarm-hjärnaxeln från båda sidor. Julia är involverad i mänskliga studier med hjälp av interventioner som överföring av fekal mikrobiota och probiotika eller utmanande modeller som serotonerg stimulering. Hon har fått medel för en probiotikainterventionsstudie om effekter på tarm-hjärna biomarkörer och hjärnans hälsa från Dr P Håkansson Foundation 2023 (400 000 SEK). För ännu mer mekanistiska undersökningar syftar Julia att bygga en standardiserad och personlig ex vivo-modell av tarm-hjärna axeln för vilken hon fick ett ESPEN Research Fellowship 2020 (ca. 400 000 SEK) och strategisk forskningsanslag från fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet 2023 (ca 142 000 kr).

Hon arbetar även med att hitta biomarkörer för diagnos och behandlingssvarsprediktion av psykiatriska sjukdomar.

Båda forskningsinriktningarna involverar i huvudsak funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI).

Utöver hennes egen forskning, fungerar Julia som biträdande ledare för ett av arbetspaketen i Rosetta@ORU.

Undervisning

Julia Rode’s undervisningsuppdrag inkluderar omfattar kurssamordning av termin 2 Translational Medicine-kurs (MC904A, 15 hp) och undervisning i funktionella magnetresonanstomografikurser som en del av termin 3 Nutrition-Gut-Brain Physiology-kursen (MC908A, 15 hp) på det internationella masterprogrammet Experimental Medicine.

Julia är engagerad i temagrupp för sinne/psyke och neuro/rörelse med uppdrag på Läkarprogrammets första terminer som domineras av biomedicin. Under den första terminen håller hon även en föreläsning om muskelfysiologi och om det autonoma nervsystemet (MC601G).

Hon har mångårig erfarenhet som basgruppshandledare och laboratoriehandledare på såväl läkarprogrammet samt det internationella masterprogrammet.

Hon handleder regelbundet interna såväl som externa studenter under deras examensarbete (kandidat-, magister-, läkarstudenter) i ett av sina forskningsprojekt. Julia är också bihandledare för en doktorand.

Julia har även ett undervisningsuppdrag på Institutionen för Hälsovetenskaper vid Örebro universitet som består av föreläsningar och examinationer främst inom cellbiologi, metabolism, mag-tarm anatomi och fysiologi i den första terminen av biomedicinsk analytiker- (MC111G), sjuksköterska- (MC326G), röntgensjuksköterska- (MC201G) och arbetsterapeutprogram (MC036G). Dessutom undervisar hon om forskningsprocesser (MC097A, MC077A, BL097A) med fokus på forskningsetik och litteraturrapportskrivning.

Samarbeten

I Julia Rode’s nationella samarbetsnätverk ingår forskare från Örebro universitet och Örebro Universitetssjukhus, Linnéuniversitetet i Kalmar och Centrum för translationell mikrobiomforskning (CTMR) vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hösten 2022 besöker Julia det samverkande laboratoriet i Kalmar för att lära sig och utföra en in vitro-metod som en del av etableringen av tarm-hjärnaxelmodellen. Under sin tid som doktorand knöt Julia många nationella kontakter med kamrater under sitt deltagande i Bengt Ihre forskarskola och som ledamot i styrelsen och ledare för sociala aktivitetsnämnden för ORU:s doktorandsektion (DokSek). Sedan Julia är postdoc deltar hon regelbundet i aktiviteter som organiseras av ORU:s juniorfakultet.

Internationellt samarbetar Julia Rode med forskare från University of New England (USA) University of Konstanz (Tyskland), Technical University of Munich (Tyskland) och University of California, Los Angeles (USA).

Som en del av sin forskning arbetar Julia Rode även i projekt som samarbetar med företag som GSK Consumer Healthcare, Haleon, BioGaia, AnaBio och GE.
 
Dissemination

Julia Rode brinner för att kommunicera sin forskning inom vetenskapssamhället såväl som till allmänheten. Hon besöker regelbundet vetenskapliga konferenser, gör vetenskapskommunikation på sociala medier (särskilt Twitter) och går med i populärvetenskapliga evenemang.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript