This page in English

Julie Deprez

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Julie Deprez
Forskningsämne

Om Julie Deprez

Julie Deprez är doktorand i omvårdnadsvetenskap, Örebro universitet. Efter att ha tagit sin kandidatexamen i omvårdnad vid Artevelde University College Ghent (Belgien), avslutade hon master of Science in Nursing and Midwifery med specialisering Researcher in care and health vid Ghent University. Som medlem av Svenskt Centrum för Hud- och Sårforskning (SCENTR), hennes forskning fokuserar på utveckling och klinisk validering av en riskförutsägande modell för inkontinensassocierad dermatit (IAD) i en grupp vuxna patienter som lagts in på sjukhus. Detta projekt finansieras av Vetenskapsrådet i Sverige med prof. dr Dimitri Beeckman, dr Alexandra Eilegård Wallin och prof. dr Jan Kottner som handledande promotorer.