This page in English

Karl Ågerup

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303804

Rum: F2141

Karl Ågerup
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Karl Ågerup

Med en bakgrund inom franskspråkig litteratur undervisar jag i komparativ litteraturvetenskap och forskar inom litteratur och politik, samt ämnesdidaktik. Jag har uppdrag som ledamot i programrådet för ämneslärarutbildningen och i styrgruppen för forskarskolan UVD.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar