This page in English

Forskningsprojekt

Internationell konferens inom komparativ didaktik (ISCOD)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2023

Kontaktperson

Karl Ågerup

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Logotyp för ISCODInternationell konferens inom komparativ didaktik är ett nätverks- och initieringsprojekt som stöttar och driver forskning inom komparativ didaktik. Forskare inom komparativ didaktik relaterar olika delar av utbildningssystemet till varandra och studerar interdisciplinära och internationella mönster som har relevans för undervisning och lärande. Ämnesdidaktikforskare möts i den komparativa didaktiken för att dra nytta av varandras arbete med till exempel metodutveckling och datainsamling.

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)