This page in English

Forskningsprojekt

Litterär översättning och Nobelpriset

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Karl Ågerup

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inom projektet utreds översättningens roll för valet av Nobelpristagare i litteratur, samt omkringliggande frågor. Projektet involverar både litteraturvetare, översättningsforskare och översättare. I förväg cirkulerade texter diskuteras under ett så kallat Nobelsymposium och publiceras i antologiform.

Forskare

Finansiärer

  • Kungliga Vetenskapsakademin (KVA)