Forskningsprojekt

Utbildning som medborgerlig rättighet, föräldrarätt eller barns rätt

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Tomas Englund

Forskningsämne

Projektet syftar till att analysera den ökade betydelsen av att betrakta utbildning i ett rättighetsperspektiv. Med bakgrund i internationella konventioner är projektets huvudsyfte att fokusera föräldrarättens ökade genomslagskraft i olika avseenden och analysera potentiella motsättningar mellan föräldrars och barns rätt beträffande utbildning. I relation till omstruktureringen av den svenska skolan undersöks föräldrars utökade rättighetsutrymme och specifikt spänningen mellan föräldrars rätt och barns rätt.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)