This page in English

Lisa Isenström

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: bGlzYS5pc2Vuc3Ryb207b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Lisa Isenström

Om Lisa Isenström

Lisa Isenström är lektor i pedagogik vid Örebro universitet där hon forskar och undervisar på lärarutbildningen. Hon har en bakgrund som grundskollärare 1-7 med inriktning ma/no, samt behörighet att arbeta som lärare i fritidshem.

Forskning

Lisa disputerade 2020 på avhandlingen Att utbilda rättighetsbärare. Med läraren i fokus när undervisning för mänskliga rättigheter i skolans yngre åldrar studeras. Hennes huvudsakliga forskningsintresse ligger således i rättighetsundervisning för yngre skolbarn. Hon ingår i forskningsprojektet Rättighetsbaserad skola finansierat av UNICEF Sverige. Läraren och dennes förhållningssätt och det informella lärande som sker i skolan är fenomen som intresserar Lisa i hennes forskning.

Lisa Isenström ingår i internationella barnrättsnätverket på ECER.

Undervisning

Lisa undervisar för närvarande på Grundlärarprogrammets utbildningsvetenskapliga kärna samt på den fristående kursen Pedagogiskt arbete med barns och ungas rättigheter i utbildning. Hon undervisar även på Förskollärarprogrammet där hon handleder självständiga arbeten. L Lisa föreläser även om forskningsmetod på Lärarprogrammen och  Speciallärarprogrammet.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag