This page in English

Lisa Isenström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301071

Rum: F3203

Lisa Isenström

Om Lisa Isenström

Lisa Isenström är lektor i pedagogik vid Örebro universitet där hon forskar och undervisar på lärarutbildningen. Hon har en bakgrund som grundskollärare 1-7 med inriktning ma/no, samt behörighet att arbeta som lärare i fritidshem.

Forskning

Lisa disputerade 2020 på avhandlingen Att utbilda rättighetsbärare. Med läraren i fokus när undervisning för mänskliga rättigheter i skolans yngre åldrar studeras. Hennes huvudsakliga forskningsintresse ligger således i rättighetsundervisning för yngre skolbarn. Hon ingår i forskningsprojektet Rättighetsbaserad skola finansierat av UNICEF Sverige. Läraren och dennes förhållningssätt och det informella lärande som sker i skolan är fenomen som intresserar Lisa i hennes forskning.

Lisa Isenström ingår i internationella barnrättsnätverket på ECER.

Undervisning

Lisa undervisar för närvarande på Grundlärarprogrammets utbildningsvetenskapliga kärna. Hon undervisar även på Förskollärarprogrammet med delkursansvar inom programmets matematikkurser, samt där handleder hon även självständiga arbeten. Lisa föreläser även om forskningsmetod på Speciallärarprogrammet.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Isenström, L. (2021). Teachers' Rights-Teaching Mentalities - What Teachers Do and Why. Scandinavian Journal of Educational Research.
Isenström, L. (2020). Children as growing rights subjects - the significance of teachers' actions. The International Journal of Children's Rights, 28 (2), 258-287.
Isenström, L. & Quennerstedt, A. (2020). Governing rationalities in children's human rights education. International Journal of Educational Research, 100.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript