This page in English

Forskargrupp

Barn, utbildning och mänskliga rättigheter

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppen intresserar sig för pedagogiskt arbete med barns mänskliga rättigheter i förskolan och grundskolan. I gruppens forskning studeras hur rättighetsfrämjande förhållningssätt möjliggörs i utbildningsverksamheter, och hur utbildningsmiljön på så sätt kan verka rättighetsstärkande. Därtill studeras hur utbildning av barn om, för och genom mänskliga rättigheter organiseras. Nu pågående forskning inom gruppen handlar specifikt om genomförande av särskilda skolprogram som används för att främja rättigheter samt vad rättighetsperspektivet innebär i specialpedagogiska sammanhang. 

Forskargruppens medlemmar är aktiva i det europeiska forskarnätverket Research in Children’s Rights in Education, som träffas årligen vid konferensen ECER. Quennerstedt leder detta nätverk.

Gruppen arbetar nu inom två projekt:
Rättighetsbaserad skola
Specialpedagogiska perspektiv på barns rättigheter

Finansiärer