Forskningsprojekt

Rättighetsbaserad skola

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet undersöks pedagogiskt arbete med barns rättigheter i grundskolan. Det övergripande intresset är att undersöka effekter av UNICEFs skolutvecklingsmetod Rättighetsbaserad skola. Ett par avgränsade områden undersöks, nämligen elevers delaktighet och inflytande samt värdegrundsarbete. Det mer precisa syftet med studien är därmed att belysa om, och i så fall hur, skolor som arbetar med metoden påverkas när det gäller synsätt på och upplevelse av delaktighet och inflytande för elever, samt sitt värdegrundsarbete. 

Projektet pågår 2020-2023, och finansieras med medel från UNICEF och med interna fakultetsmedel.

Finansiärer