This page in English

Louise Frogner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303160

Rum: L2242

Louise Frogner

Om Louise Frogner

Louise Frogner är disputerad i psykologi och universitetslektor i kriminologi. Louise är medlem av forskargruppen Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS) och är forskningsledare för gruppen Kriminalitetens utveckling och risk- och skyddsfaktorer. Hennes forskning handlar om utveckling av beteendeproblem under barndomen och faktorer som kan relatera till den utvecklingen. Louise jobbar för tillfället inom ramen för ett projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, som fokuserar på skolanpassning under lågstadietiden och eventuella faktorer som redan under förskolan kan spela roll för senare skolanpassning.

 

Louise undervisar i framför allt vetenskaplig metod inom ramen för Kriminologiprogrammet och fristående kurser i Kriminologi vid Örebro universitet.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Frogner, L. , Hellfeldt, K. , Ångström, A. , Andershed, A. , Källström, Å. , Fanti, K. A. & Andershed, H. (2021). Stability and Change in Early Social Skills Development in Relation to Early School Performance: A Longitudinal Study of a Swedish Cohort. Early Education and Development.
Frogner, L. , Gibson, C. L. , Andershed, A. & Andershed, H. (2018). Childhood Psychopathic Personality and Callous-Unemotional Traits in the Prediction of Conduct Problems. American Journal of Orthopsychiatry, 88 (2), 211-225.
Colins, O. , Veen, V. , Veenstra, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2018). The Child Problematic Traits Inventory in a Dutch General Population Sample of 3- to 7-Year-Old Children. European Journal of Psychological Assessment, 34 (5), 336-343.
Klingzell, I. , Fanti, K. , Colins, O. , Frogner, L. , Andershed, A. & Andershed, H. (2016). Early Childhood Trajectories of Conduct Problems and Callous-Unemotional Traits: The Role of Fearlessness and Psychopathic Personality Dimensions. Child Psychiatry and Human Development, 47 (2), 236-247.
Doyle, M. , Frogner, L. , Andershed, H. & Andershed, A. (2016). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. European Journal on Criminal Policy and Research, 22 (1), 19-40.
Colins, O. F. , Andershed, H. , Frogner, L. , Lopez-Romero, L. , Veen, V. & Andershed, A. (2014). A New Measure to Assess Psychopathic Personality in Children: The Child Problematic Traits Inventory. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 36 (1), 4-21.
Frogner, L. , Andershed, H. , Lindberg, O. & Johansson, M. (2013). Directed Patrol for Preventing City Centre Street Violence in Sweden - A Hot Spot Policing Intervention. European Journal on Criminal Policy and Research, 19 (4), 333-350.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Frogner, L. (2016). The Development of Conduct Problems in Early Childhood: The Role of Psychopathic Traits and Psychopathic Personality. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Tuvblad, C. , Sild, M. , Frogner, L. & Booij, L. (2019). Behavioral Genetics of Aggression and Intermittent Explosive Disorder. I: Emil Coccaro, Michael McCloskey, Intermittent Explosive Disorder: Etiology, Assessment, and Treatment (ss. 17-35). . Academic Press.

Konferensbidrag

Andershed, H. , Frogner, L. & Andershed, A. (2017). Psychopathic personality works better than CU traits for predicting fearlessness and ADHD symptoms in children with conduct problems. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Bergstrøm, H. , Frogner, L. , Colins, O. F. , Fanti, K. A. , Andershed, A. & Andershed, H. (2017). Psychopathic traits during early childhood: Stable over time or rapidly changing?. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Hellfeldt, K. , Frogner, L. , Andershed, A. , Källström, Å. & Andershed, H. (2017). Understanding preschool precursors to early school adjustment. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2014). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. Konferensbidrag vid The Nordic Police Research Seminar, Växjö, Sweden, August 19-21, 2014.
Eriksson, I. , Fanti, K. A. , Frogner, L. , Andershed, A. , Colins, O. & Andershed, H. (2014). Temperamental and personality dimensions associated with stability and change of conduct problems and CU traits during childhood. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium,9-11 June 2014, Stockholm, Sweden.
Frogner, L. , Colins, O. F. , Andershed, A. & Andershed, H. (2014). The Importance of CU traits and Other Psychopathic Personality Traits in Predicting Early Childhood Conduct Problems. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 9-11, 2014.
Frogner, L. (2013). A new measure to assess psychopathic personality in children: the child problematic traits inventory. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2013.
Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2013). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2013.
Frogner, L. , Andershed, H. & Lindberg, O. (2011). Evaluation of a hot spot policing project using private security guards to prevent violent crime. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC, USA.

Manuskript

Frogner, L. , Bergstrøm, H. , Colins, O. F. , Fanti, K. A. , Andershed, A. & Andershed, H. Psychopathic Traits During Early Childhood: Stable Over Time or Rapidly Changing?.

Rapporter

Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2015). Tryggare kan ingen vara?: Människors trygghet i närvaro av poliser, ordningsvakter och polisvolontärer. Stockholm: Polismyndigheten (Polismyndigheten, Rikspolischefens kansli 2015:1).