This page in English

Louise Frogner

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: bG91aXNlLmZyb2duZXI7b3J1LnNl

Telefon: 019 303160

Rum: L2171

Louise Frogner
Forskningsämne

Om Louise Frogner

Louise Frogner är disputerad i psykologi och universitetslektor i kriminologi. Louise är en av forskningsledarna i Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS) samt en av forskningsansvariga i SOFIA-studien. Hennes forskning handlar primärt om utvecklingen av antisocialt och kriminellt beteende från tidig barndom, samt faktorer som kan relateras till en sådan utveckling. Louise jobbar för tillfället inom ramen för två projekt, dels SOFIA-studien (www.sofiastudien.nu) och dels en processutvärdering av implementeringen av GVI Örebro (Group Violence Intervention).

 

Louise undervisar i framför allt vetenskaplig metod inom ramen för Kriminologiprogrammet och fristående kurser i Kriminologi vid Örebro universitet, men också kurser om risk- och skyddsfaktorer, inklusive psykisk störning, för antisocialitet och kriminalitet.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter