This page in English

Forskningsprojekt

SOFIA gillar skolan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Anpassning till skolan har framträtt som en av de viktigaste faktorerna för skolresultat samt för lägre risk för psykosociala problem senare i livet. SOFIA gillar skolan syftar därför till att förstå olika utvecklingsvägar under förskoleålder till hur barn anpassas både socialt, beteendemässigt och akademiskt till skolan. Fokus är på att identifiera olika utvecklingsvägar av risk- och skyddsfaktorer som är relaterade till tidig positiv respektive negativa skolanpassning. I projektet används uppgifter från en redan befintlig svensk studie (SOFIA-studien) i vilken man följt ca 2000 barn från förskoleålder och upp till skolålder vid fyra tillfällen över totalt fem år (se www.sofiastudien.nu för mer information). Den kunskap projekt kommer att ge kan användas för att utveckla strategier och insatser för att främja tidig positiv skolanpassning, och omvänt, att förhindra tidig negativ skolanpassning.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)