This page in English

Forskningsprojekt

Enkla vacciner genom DNA levererade suicidala flavivirus

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskningsämne

Hepatit B virus (HBV), hepatit D virus (HDV), och hepatit C virus (HCV) -infektioner utgör ett gigantiskt globalt hälsoproblem då mer än 500 miljoner människor är kroniskt infekterade av dessa virus. Kroniska infektioner med HBV, HDV, och/ eller HCV är viktiga orsaker bakomliggande skrumplever och levercancer och motiverar antiviral behandling trots höga kostnader och biverkningar. Användandet av DNA som en vaccin plattform är mycket attraktiv ur ett industriellt perspektiv, då DNA är enkelt och billigt att producera och har en utmärkt stabilitet även vid rumstemperatur. Dessa egenskaper gör DNA-vacciner mycket lämpliga för storskaliga vaccinationer under enkla förhållanden. I projektet utvecklar vi en ny typ av DNA-baserat terapeutiskt vaccin för behandling av kronisk HBV, HDV, och HCV-infektioner. Dessa vaccin är baserade på biologin och molekylära egenskaper och fästingburet encefalitvirus och Langat virus infektioner uttryckta som suicidala flavvirus-replikon.

Publikationer

Melik, W., Ellencrona, K, Wigerius, M., Hedström, C., Elväng A., and Johansson, M. Two PDZ binding motifs within NS5 have roles in Tick-borne encephalitis virus replication, 2012, Virus research 169(1) 54-62

Wigerius M., Melik W., Elväng A. and Johansson M. Rac1 and Scribble are targets in arrest of neurite outgrowth by TBE virus NS5, Molecular and cellular neuroscience 2010 260-271

Forskare

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen

Samarbetspartners

  • Adlego Biomedical AB
  • Crontech Pharma AB
  • Lars Ferlin, Ki och KS
  • Matti Sällberg, KI och KU
  • Medhi Bidokthi, Södertörns Högskola