This page in English

Forskningsprojekt

Internationella mänskliga rättigheter och genusrelaterade kränkningar på internet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Maria Sjöholm

Forskningsämne

Projektet syftar till en inventering av utvalda juridiska aspekter av kränkningar av kvinnors rättigheter genom digitala medier, med fokus på internet. Detta inkluderar stalkning, sexuella trakasserier, olovlig distribuering av intima bilder och virtuella sexuella övergrepp. Även frågan om ”sexist hate speech” skall innefattas inom förbudet mot könsdiskriminering diskuteras. Ramverket utifrån vilka dessa frågor analyseras är internationella mänskliga rättigheter. Staters positiva förpliktelser att förebygga våld mot kvinnor analyseras samt staters jurisdiktion inom den digitala sfären. Här diskuteras i vilken utsträckning stater åläggs att kriminalisera dessa former av övergrepp, dels vad gäller individuella förövare, men även ett folkrättsligt ansvar att reglera internetleverantörer. Konflikten mellan rätten till yttrandefrihet och rätten till privatliv och förbudet mot könsdiskriminering problematiseras.

Forskare

Forskargrupper