This page in English

Mats Carlbäck

Befattning: Universitetslektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302023

Rum: K1114

Mats Carlbäck
Forskningsämne

Om Mats Carlbäck

 

Mats, med en lång erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen, nationellt och internationellt, undervisar och forskar främst inom ekonomistyrning, affärsutveckling, entreprenörskap och effektivisering.

Mats är Sverige-representant för EuroCHRIE samt medlem i AHFME och deltar regelbundet i internationella samarbeten och konferenser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript