This page in English

Mikael Ivarsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bWlrYWVsLml2YXJzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303268

Rum: P1411

Mikael Ivarsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Mikael Ivarsson

Mikael Ivarsson är docent och universitetslektor vid institutionen för hälsovetenskap och medicin. Efter apotekarexamen disputerade Mikael 1996 i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet. I doktorsavhandlingen studerades läkningsprocesser med fokus på bindvävsproduktion, ffa kollagen. Bl a studerades hur pericyter runt små kärl kunde differentiera till kollagenproducerande celler och delta i nybildning av bindväv. Ett stipendium från cancerfonden tog Mikael till Dijon i Frankrike med fördjupning i vilken roll extracellulärt matrix har för överlevnad av cancerceller. Ytterligare ett stipendium , denna gång från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning gav möjlighet att studera vilka mekanismer som ligger bakom hudepitelcellers gynnsamma inverkan på ärrbildning - ett område med särskild betydelse för problematiken kring brännskador. Det arbetet gjordes på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I Örebro har Mikael varit verksam vi Kliniskt forskningscentrum på universitetssjukhuset och som lärare och forskare vid universitetet. Den nuvarande forskningen bygger vidare på bindvävscellers aktivitet ffa relaterat till inflammationer vid sårläkning (kroniska sår) men även vid inflammationsprocesser i benmärgen som ses vid så kallade myeloproliferativa neoplasier.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript