This page in English

Mikael Ivarsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303268

Rum: P1411

Mikael Ivarsson

Om Mikael Ivarsson

Mikael Ivarsson är docent och universitetslektor vid institutionen för hälsovetenskap och medicin. Efter apotekarexamen disputerade Mikael 1996 i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet. I doktorsavhandlingen studerades läkningsprocesser med fokus på bindvävsproduktion, ffa kollagen. Bl a studerades hur pericyter runt små kärl kunde differentiera till kollagenproducerande celler och delta i nybildning av bindväv. Ett stipendium från cancerfonden tog Mikael till Dijon i Frankrike med fördjupning i vilken roll extracellulärt matrix har för överlevnad av cancerceller. Ytterligare ett stipendium , denna gång från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning gav möjlighet att studera vilka mekanismer som ligger bakom hudepitelcellers gynnsamma inverkan på ärrbildning - ett område med särskild betydelse för problematiken kring brännskador. Det arbetet gjordes på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I Örebro har Mikael varit verksam vi Kliniskt forskningscentrum på universitetssjukhuset och som lärare och forskare vid universitetet. Den nuvarande forskningen bygger vidare på bindvävscellers aktivitet ffa relaterat till inflammationer vid sårläkning (kroniska sår) men även vid inflammationsprocesser i benmärgen som ses vid så kallade myeloproliferativa neoplasier.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Ivarsson, M. , Prenkert, M. , Cheema, A. , Wretenberg, P. & Andjelkov, N. (2021). Mussel Adhesive Protein as a Promising Alternative to Fibrin for Scaffold Fixation during Cartilage Repair Surgery. Cartilage, 13 (Suppl. 2), 663S-671S.
Andjelkov, N. , Riyadh, H. , Ivarsson, M. , Kacarevic-Popovic, Z. , Krstic, J. & Wretenberg, P. (2021). The enhancement of cartilage regeneration by use of a chitosan-based scaffold in a 3D model of microfracture in vitro: a pilot evaluation. Journal of experimental orthopaedics, 8 (1).
Koskela von Sydow, A. , Janbaz, C. , Kardeby, C. , Repsilber, D. & Ivarsson, M. (2016). IL-1α Counteract TGF-β Regulated Genes and Pathways in Human Fibroblasts. Journal of Cellular Biochemistry, 117 (7), 1622-1632.
Landström, F. , Ivarsson, M. , von Sydow, A. K. , Magnuson, A. , von Beckerath, M. & Möller, C. (2015). Electrochemotherapy: Evidence for Cell-type Selectivity In Vitro. Anticancer Research, 35 (11), 5813-5820.
Hakelius, M. , Koskela, A. , Reyhani, V. , Ivarsson, M. , Grenman, R. , Rubin, K. , Gerdin, B. & Nowinski, D. (2012). Interleukin-1-mediated effects of normal oral keratinocytes and head and neck squamous carcinoma cells on extracellular matrix related gene expression in fibroblasts. Oral Oncology, 48 (12), 1236-1241.
Nowinski, D. , Koskela, A. , Kiwanuka, E. , Boström, M. , Gerdin, B. & Ivarsson, M. (2010). Inhibition of Connective Tissue Growth Factor/CCN2 Expression in Human Dermal Fibroblasts by Interleukin-1 alpha and beta. Journal of Cellular Biochemistry, 110 (5), 1226-1233.
Jimbo, R. , Ivarsson, M. , Koskela, A. , Sul, Y. & Johansson, C. B. (2010). Protein adsorption to surface chemistry and crystal structure modification of titanium surfaces. Journal of oral & maxillofacial research, 1 (3), e3.
Koskela, A. , Engström, K. , Hakelius, M. , Nowinski, D. & Ivarsson, M. (2010). Regulation of fibroblast gene expression by keratinocytes in organotypic skin culture provides possible mechanisms for the antifibrotic effect of reepithelialization.. Wound Repair and Regeneration, 18 (5), 452-459.
Tsai, J. A. , Andersson, M. K. , Ivarsson, M. , Granberg, B. & Stark, A. (2009). Effects of synovial fluid from aseptic prosthesis loosening on collagen production in osteoblasts. International Orthopaedics, 33 (3), 873-877.

Konferensbidrag

Åström, M. , Welander, E. , Pourlotfi, A. , Abawi, A. , Ahlstrand, E. & Ivarsson, M. (2018). Activated interferon signaling in cultured BMSC from myelofibrosis patients: core finding of a proteomic study. Konferensbidrag vid 2nd International Conference on Tissue Repair, Regeneration, and Fibrosis, Chania, Crete, Greece, June 13-16, 2018.
Welander, E. , Åström, M. , Enonge Fotabe, L. , Kardeby, C. , Tina, E. , Elgbratt, K. , Pourlofti, A. , Abawi, A. & et al. (2018). Integrated analysis indicates reciprocal immune response dysregulations between bone marrow multipotent stromal cells and granulocytes at the mRNA but not at the protein level in myelofibrosis. Konferensbidrag vid Fortbildningsdagar i hematologi, Umeå, 3-5 Oktober, 2018.

Manuskript

Koskela von Sydow, A. , Janbaz, C. , Bergemalm, D. & Ivarsson, M. IL-1α counteracts TGF-β regulated protein expression in human dermal fibroblasts.