Forskningsprojekt

Betydelsen av benmärgens stroma för utveckling av hematologiska maligniteter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mikael Ivarsson

Forskningsämne

Hematologiska maligniteter såsom leukemier och olika benmärgsneoplasier är allvarliga sjukdomar för vilka det finns begränsade behandlingsmöjligheter. Orsakerna är ofta förknippade med mutationer i de stamceller i benmärgen som utvecklas till mogna blodceller.  Bindvävsstromat  utgör en viktig mikromiljö för hematopoesen där mesenkymala stamceller och fibroblaster tycks spela en viktig roll för utmognad och utsöndring av  blodcellerna.  Det är därför naturligt att ställa sig frågan vilken roll som benmärgsstromat har för utveckling av hematologiska maligniteter.  Vi undersöker för närvarande  in vitro odlade stroma-celler från normal benmärg respektive  från myeloproliferativa neoplasier.  Preliminära resultat är intressanta och det tycks som stroma-celler från neoplasier är omprogrammerade för att motverka överaktiva immunologiska och inflammatoriska processer som ses vid dessa sjukdomar. Men sänkt funktion hos stroma-cellerna innebär också en ond cirkel där utmognad och utsöndring av hematologiska celler störs. Vi avser fortsätta våra studier för att förhoppningsvis ge uppslag till nya idéer för behandling av hematologiska maligniteter via stroma-komponenten i benmärgen.

Finansiärer

  • Lions cancerforskningsfond mellansverige Uppsala-Örebro
  • Region Örebro läns Forskningskommitté

Samarbetspartners

  • Proteomics Core Facility, Göteborgs Universitet