This page in English

Mulugeta Melkie Zegeye

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302192

Rum: C3209

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Ljungberg, L. , Zegeye, M. M. , Kardeby, C. , Fälker, K. , Repsilber, D. & Sirsjö, A. (2020). Global Transcriptional Profiling Reveals Novel Autocrine Functions of Interleukin 6 in Human Vascular Endothelial Cells. Mediators of Inflammation, 2020.
Zegeye, M. M. , Lindkvist, M. , Fälker, K. , Kumawat, A. K. , Paramel Varghese, G. , Grenegård, M. , Sirsjö, A. & Ljungberg, L. U. (2018). Activation of the JAK/STAT3 and PI3K/AKT pathways are crucial for IL-6 trans-signaling-mediated pro-inflammatory response in human vascular endothelial cells. Cell Communication and Signaling, 16 (1).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Zegeye, M. M. (2021). Interleukin-6 Signaling in Human Vascular Endothelial Cells: Molecular Mechanisms and Associations to Atherosclerosis. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Manuskript