This page in English

Nadezhda Golovchanova

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301320

Rum: L2626

Nadezhda Golovchanova

Om Nadezhda Golovchanova

För mer information klicka på Nadezhda Golovchanova

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag