This page in English

Forskningsprojekt

65+ och trygg

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Hellfeldt

Forskningsämne

65+ och trygg är en forskningsstudie som syftar till att undersöka trygghet och rädsla för brott bland äldre. Studien är en tvärsnittsstudie som inkluderar cirka 620 personer som är 65 år och äldre (åldersspann 65-106 år) och boende i Örebrobostäders (ÖBO) seniorlägenheter. Datainsamlingen genomfördes under maj-september 2019. Huvudfokus är att öka förståelsen för äldres upplevelse av otrygghet och rädsla för brott och faktorer saker som kan förklara att äldre känner sig såväl trygga som otrygga i sin miljö. Sådan kunskap kan användas av samhällsaktörer, till exempel bostadsbolag, för att utveckla trygga bostadsmiljöer för äldre. Syftet med forskningsprojektet är därför att undersöka förekomsten av trygghet, otrygghet och rädsla för brott bland äldre samt vilka förutsättningar som gör att äldre upplever såväl trygghet som otrygghet och rädsla för brott i sin vardag.

En äldre kvinna sitter vid ett bord och skriver