This page in English

Niklas Wykman

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Johansson, D. , Stenkula, M. & Wykman, N. (2020). The Taxation of Industrial Foundations in Sweden (1862–2018). Nordic Tax Journal (1), 1-14.

Rapporter

Johansson, D. , Stenkula, M. & Wykman, N. (2018). The Rise of Private Foundations as Owners of Swedish Industry: The Role of Tax Incentives 1862–2018. Örebro: Örebro University (Working Papers, School of Business 10).
Johansson, D. , Stenkula, M. & Wykman, N. (2018). The Rise of Private Foundations as Owners of Swedish Industry: The Role of Tax Incentives 1862–2018. Research Institute of Industrial Economics (IFN) (IFN Working Paper 1245).