This page in English

Forskargrupp

Företagandet och företagandets villkor

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Dan Johansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppen verkar inom en tradition som betonar betydelsen av entreprenörskap, innovationer och institutioner (”samhällets spelregler”). Entreprenören ses som ekonomins primus motor genom sin förmåga att kommersialisera innovationer. Institutionerna, speciellt den privata äganderätten, har avgörande betydelse, då de bestämmer förutsättningarna för entreprenörskap. Följaktligen studerar forskargruppen hur entreprenörens funktion definieras i olika teoretiska traditioner och vilken ekonomisk politik som skapar goda förutsättningar för entreprenörskap, växande företag och strukturomvandling. Frågan om någon typ av företag är viktigare än andra för att skapa sysselsättning och tillväxt, exempelvis nya, små, snabbväxande eller familjeägda företag, ägnas speciellt intresse. Forskningen bygger i stor utsträckning på länkad företags- och individdata, vilken håller internationellt sett hög kvalité.