This page in English

Forskningsprojekt

Det svenska skattesystemets historiska utveckling, 1862 och framåt

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2002

Kontaktperson

Dan Johansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med föreliggande projekt är att dokumentera det svenska skattesystemets historiska utveckling. Samtliga skatter, exempelvis beskattningen av arbets- och kapitalinkomster, kartläggs. Effekterna av skattesystemet på entreprenörskap, företagsdynamik och ekonomisk tillväxt diskuteras.