This page in English

Osame Salim

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302259

Rum: L2627

Osame Salim
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Osame Salim

Osame är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi i forskningsmiljön Center for Medical and Health Psychology (CHAMP) vid Örebro Universitet. Han har tidigare arbetat kliniskt inom primärvården och företagshälsovården. 

Osame forskar om sömnbehandling på både preventiv och indikerad behandlingsnivå. Pågående projekt handlar om att utvärdera paradoxical intention som är en kognitiv behandlingsteknik för insomni samt utvärderandet av en preventiv insats vid namn "sömn på schemat" som riktar sig till ungdomar och implementeras i skolmiljö. 

Osame har även tidigare forskat om interpersonella färdigheter hos terapeuter samt träning i kliniska färdigheter.