This page in English

Forskningsprojekt

Makro- och finansiell ekonometri efter den finansiella krisen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sune Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I ljuset av den finansiella krisen har det blivit tydligt att världsekonomin kan drabbas av stora störningar och att många ekonomiska samband inte är konstanta över tiden. Många av de modeller som används idag är dock inte väl lämpade för att användas när data uppvisar sådana egenskaper. Detta projekt avser därför att bidra till att modeller som kan hantera dessa egenskaper utvecklas och används till analys av ekonomiska och finansiella frågeställningar.

Att göra förändringar av modeller så att de kan hantera de tillkortakommanden som den finansiella krisen gjort uppenbara är långt ifrån trivialt. I vissa klasser av modeller är hindren så stora att de i praktiken är oöverstigliga. En modelltyp som dock lämpar sig relativt väl för att ta utvecklingen i den önskade riktningen är Bayesianska VAR-modeller (BVAR-modeller). Modeller av denna typ har under senare blivit standardverktyg för empirisk makroekonomisk forskning och de har även många tillämpningar inom finansiell ekonomi.

Detta projekt syftar därför till att vidareutveckla BVAR-modeller så att de kan hantera såväl tidsvarierande samband mellan variabler som mer realistiska antaganden rörande störningstermerna. I förlängningen kommer projektet därmed att bidra till mer tillförlitliga analyser och prognoser inom makro- och finansiell ekonomi.

Finansiärer

  • Handelsbankens forskningsstiftelser
  • Örebro universitet