This page in English

Patrick van Hees

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript