This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av en fotokatalysmetod för oxidativ omvandling av okända PFAS till mätbara arter för bedömning av total PFAS i livsmedels- och miljöprover inklusive dricksvatten

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2024 - 2024

Kontaktperson

Leo Yeung

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet hanterar utmaningen att bedöma den omfattande gruppen per- och polyfluoralkylämnen (PFAS). Med över 4700 kända kemikalier övervakas endast några få på grund av praktiska begränsningar. Målet är att utveckla en metod för indirekt kvantifiering genom att använda fotokatalys för att oxidera och omvandla både kända och okända föreningar till mätbara PFAS i livsmedel och vatten. Denna metod syftar till att överträffa begränsningarna hos nuvarande metoder, som persulfat-aktiverad hydroxylradikaloxidation, och förbättra prestanda, särskilt i utmanande matriser som livsmedel och avloppsvatten.

Logotyp eurofins

Eurofins stiftelse stödjer PFAS-forskning vid Örebro universitet - Eurofins Scientific

Forskargrupper

Finansiärer

  • Eurofins Foundation

Samarbetspartners