This page in English

Pinar Bilir-Öztürk

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303646

Rum: L2609

Pinar Bilir-Öztürk

Om Pinar Bilir-Öztürk

Pinar Bilir-Öztürk är doktorand i psykologi och knuten till Center for Lifespan Developmental Research (LEADER) vid Örebro universitet. 2017 tog hon en masterexamen i tillämpad utvecklingspsykologi vid Özyegin-universitetet, Turkiet.

Pinar Bilir-Öztürk har arbetat som skolpsykolog i grundskolan i sex år. Hon understödjer en hälsosam sexuell utveckling hos barn i förpuberteten och har i Turkiet föreläst och lett seminarier i ämnet både för barn och föräldrar.

Forskning

Pinar Bilir-Öztürk forskning handlar om att förstå de faktorer, både på individ- och samhällsnivå, som ligger bakom ungdomars försvarsbeteende vid etniskt motiverade trakasserier. Hennes övergripande mål är att bidra till mobbningsförebyggande arbete i skolor med stor etnisk mångfald. Hon är engagerad i IDEA-projektet.