This page in English

Forskargrupp

Migration, integration och diskriminering (MIND)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Metin Özdemir

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Kontur av två händer innehållande ordmoln om gemenskap, inkludering och anpassningMiljoner människor behöver varje år lämna sitt födelseland på grund av krig och konflikt, ekonomiska påfrestningar, fattigdom, naturkatastrofer, politiskt eller religiöst förtryck, eller korrupt styre. Europeiska unionen (EU), i synnerhet de nordiska staterna är en av de regioner dit många tar sin tillflykt. Idag består cirka 10% av Europeiska unionens (EU) befolkning av första generationens (dvs. utrikes födda) invandrare. Barn och ungdomar utgör en stor del av invandrarbefolkningen.

En viktig motivering till att migrera till ett annat land är möjligheten till arbete, utbildning, jämställdhet och säkerhet. Likväl kan det vara utmanande att etablera ett nytt liv i ett nytt land på grund av språkbarriärer, kulturella skillnader, ekonomiska motgångar och diskriminering baserad på etnicitet eller ras. Trots alla utmaningar anpassar sig vissa invandrare framgångsrikt till sitt nya liv och integrerar i det nya sociala samspelet medan andra fortsätter att möta utmaningar.

Forskargruppen MIND syftar till en ökad förståelse för varför vissa invandrarungdomar anpassar sig och socialt integreras väl medan andra upplever svårigheter. Ur både utvecklings- och ekologiska perspektiv fokuserar vi på rollen av familjekontext, skola och fritidsaktiviteter som främjande eller hindrande i utvecklingen av inter-etniska relationer, identitetsutveckling, socioemotionell anpassning och anpassning i skola hos invandrade unga. Vi bedriver också forskning på hur man kan främja anpassning och integration för nyanlända flyktingar och utveckla insatser som kan hjälpa flyktingungdomar och föräldrar att övervinna utmaningarna under deras etableringsprocess.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Vinnova