This page in English

Forskningsprojekt

Ungdomar och mångfald

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2018

Kontaktperson

Sevgi Bayram-Ozdemir

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet "Ungdomar och mångfald" är en pågående treårig longitudinell forskningsstudie. Dess primära mål är att förstå den roll som skolmiljön spelar i utvecklingen av samspel – både positivt och negativt sådant – mellan ungdomar med olika bakgrund. I projektet hämtas data från flera olika grupper av deltagare: högstadieelever i årskurs 7, deras föräldrar samt klassföreståndare. Datainsamlingen för projektets två första år har avslutats. Den tredje och slutliga datainsamlingen görs hösten 2020.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)