This page in English

Forskningsprojekt

IDEA-projektet - Inkludering och DiskriminEring Bland UngA

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2025

Kontaktperson

Sevgi Bayram-Ozdemir

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

IDEA-projektet (Inkludering och DiskriminEring Bland UngA) är en pågående mixed-metod studie. Projektets huvudsakliga mål är att utveckla en allsidig förståelse av diskriminering bland unga människor. I detta projekt kommer vi att kombinera kvalitativ forskning (semistrukturerade intervjuer) och kvantitativ forskning (en treårig longitudinell studie) för att fördjupa vår förståelse av diskriminering. Datainsamlingen för den kvalitativa studien  har avslutats. Datainsamlingen för den kvantitativa studien har påbörjats våren 2023.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)