This page in English

Forskningsprojekt

IDEA-projektet - Inkludering och DiskriminEring Bland UngA

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2025

Kontaktperson

Sevgi Bayram-Ozdemir

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

IDEA-projektet (Inkludering och DiskriminEring Bland UngA) är en pågående mixed-metod studie. Projektets huvudsakliga mål är att utveckla en allsidig förståelse av rasism och diskriminering bland unga människor. För att nå detta mål, kommer vi att fokusera på alla möjliga aktörer inom rasism och diskriminering: förövare, offer och åskådare. I detta projekt kommer vi att kombinera kvalitativ forskning (semistrukturerade intervjuer) och kvantitativ forskning (en treårig longitudinell studie; insamling av erfarenheter via t.ex. dagböcker) för att fördjupa vår förståelse av rasism och diskriminering. Datainsamlingen för den kvalitativa studien påbörjades under hösten 2020.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)