This page in English

Sammyh Khan

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301438

Rum: L2606

Sammyh Khan

Om Sammyh Khan

Jag påbörjade min nuvarande tjänst vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap vid Örebro universitet 2020 och är enhetschef för psykologiämnet vid universitetet sedan augusti 2023.

Jag doktorerade vid Centre of Applied Cross Cultural Research (CACR) vid Victoria University of Wellington i Nya Zeeland (2011). Innan jag tillträdde min nuvarande tjänst vid Örebro Universitet arbetade jag som universitetslektor vid University of Keele (2015-2020), och som forskare vid University of Exeter (2012-2014), University of St Andrews och University of Dundee (2009-2012).

Min forskning tenderar att ligga i korsningarna mellan kulturell, social, politisk och hälsosykologi. Hittills har min forskning haft två huvudsakliga fokusområden, dessa involverar tillämpning av sociala identitets- och kategoriseringsprocesser för att utforska: a) grupprocesser och intergrupprelationer; och b) hälsobeteenden och hälsoutfall.

Metodologiskt ligger min expertis i enkätundersökning och multivariat- och latent variabelstatistik. Jag föredrar dock att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att triangulera forskningsresultat.

Jag är medlem i den verkställande kommittén för Asian Association of Social Psychology (AASP) och verkar som chefredaktör för Asian Journal of Social Psychology (AJSP) och British Journal of Social Psychology (BJSP).

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier