This page in English

Sammyh Khan

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301438

Rum: L2616

Om Sammyh Khan

Jag påbörjade min nuvarande tjänst vid Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete vid Örebro Universitet 2020.

Jag doktorerade vid Centre of Applied Cross Cultural Research (CACR) vid Victoria University of Wellington i Nya Zeeland (2011). Innan jag tillträdde min nuvarande tjänst vid Örebro Universitet arbetade jag som universitetslektor vid University of Keele (2015-2020), och som forskare vid University of Exeter (2012-2014), University of St Andrews och University of Dundee (2009-2012).

Min forskning tenderar att ligga i korsningarna mellan kulturell, social, politisk och hälsosykologi. Hittills har min forskning haft två huvudsakliga fokusområden, dessa involverar tillämpning av sociala identitets- och kategoriseringsprocesser för att utforska: a) grupprocesser och intergrupprelationer; och b) hälsobeteenden och hälsoutfall.

Metodologiskt ligger min expertis i enkätundersökning och tillämpning av multivariat- och latent variabelstatistik för att utforska de psykologiska grunderna av (samhälleligt relevanta) sociala fenomen. Jag föredrar dock att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att triangulera forskningsresultat.

Jag är medlem i den verkställande kommittén för Asian Association of Social Psychology (AASP), redaktionen för Journal of Social and Political Psychology (JSPP), och verkar som chefredaktör för Asian Journal of Social Psychology (AJSP), biträdande redaktör för British Journal of Social Psychology (BJSP) och medredaktör för Political Psychology.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier