This page in English

Forskningsprojekt

Profan utveckling och den heliga Ganges: statlig styrning bortom det sekulära

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet kretsar kring floden Ganges och dess inte fullt kompatibla innebörder. I fokus står dels statens försök i såväl Indien som Bangladesh att göra Ganges ren, kontrollerbar och produktiv som en del av en vidare utvecklingssträvan, dels hur människors föreställningar om dess renhet och nedsmutsning, förmåga att ständigt förnyas och möjliga ändlighet, påverkar deras syn på hur floden ska hanteras. Dessa två nivåer av försök att fastställa vad Ganges är, och kan vara, är nödvändiga att studera tillsammans för att nå bortom den rådande och hämmande bristen på överlappning mellan sekulära eller tekniskt orienterade ansträngningar och religiöst präglade idéer om hur floden bäst görs tjänlig och bevaras. 

Projektet undersöker spänningen mellan religiösa och sekulära föreställningar om floden Ganges. Dessa är ofta oförenliga och resulterar återkommande i dissonanta idéer om hur Ganges förorenade tillstånd ska beskrivas, förstås och hanteras. 

För att både undersöka statlig styrning av Ganges samt hur individers trossystem ger upphov till skilda förhållningssätt till floden består projektet av två huvudsakliga delar. Den första betonar särskilt hur såväl Indien som Bangladesh försöker göra Ganges till en integrerad del av nationsbyggande och vidare utvecklingsambitioner. Den andra fokuserar på hur kulturella och religiösa antaganden om Ganges, i form av lekmannaföreställningar, interagerar med antaganden om behovet av kraftfulla miljöinsatser.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners