This page in English

Sarita Shrestha

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: c2FyaXRhLnNocmVzdGhhO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 302181

Rum: X2102

Sarita Shrestha

Om Sarita Shrestha

Sarita Shrestha är doktorand inom forskarskolan Newbreed som en del av den strategiska satsningen Successful Ageing vid Örebro universitet. Tematiskt ingår hennes doktorandprojekt i området åldrandets biologi.

Hon har en masterexamen i folkhälsa från Syddansk Universitet från juni 2017, liksom en professionsinriktad kandidatexamen i global nutrition och hälsa från 2015. I arbetet med sin masteruppsats genomförde hon en systematisk granskning och metaanalys av kopplingen mellan längden hos vuxna och typ 2-diabetes i vuxen ålder.

Forskning

Sarita Shresthas forskning rör i huvudsak inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) från ett folkhälsoperspektiv. Syftet med hennes doktorandprojekt är att studera vilken effekt ålder har på immunförmedlade manifestationer av inflammatorisk tarmsjukdom. Doktorsavhandlingen tittar på aspekter som rör förekomsten av flera livslånga immunrelaterade sjukdomstillstånd i relation till genetiska anlag, gemensamma miljöfaktorer och inflammation, hos patienter där inflammatorisk tarmsjukdom debuterar sent. I arbetet använder hon data från både det svenska och danska patientregistret. 

Hennes första delstudie handlade om användningen av det internationella klassifikationssystemet för sjukdomar, ICD, som ett verktyg för att i det svenska nationella patientregistret identifiera undergrupper till och fenotyper av inflammatorisk tarmsjukdom i Montreal-klassifikationen. Hennes andra delstudie rör förekomsten av inflammatorisk ryggsjukdom, eller spondylartrit (SpA), hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
Under forskarstudierna har Sarita Shrestha varit på utbyte vid Statens Serum Institut (SSI), Danmark.

Sarita Shresthas övriga forskningsintressen rör diabetes och psykisk hälsa, med fokus på nutrition, folkhälsa och policyfrågor. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag