This page in English

Forskningsprojekt

Sen debut av inflammatorisk tarmsjukdom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ida Schoultz

Forskningsämne

I och med att den äldre populationen blir allt större ökar också antalet äldre personer som drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Diagnosen och behandlingen av IBD hos äldre personer försvåras av fler möjliga differential diagnoser samt att dessa personer ofta lider av andra sjukdomar och tar fler mediciner. Orsaken bakom varför IBD, som vanligtvis drabbar unga vuxna, nu ökar hos äldre är fortfarande okänd. Genom tvillingstudier kartlägger vi nu arvet kontra miljöns betydelse vid sen debut av IBD. I en angränsande studie i samarbete med MTM och prof. Tuulia Höytyläinen studerar vi också nivån av ackumulerade miljöfaktorer hos äldre personer som drabbats av IBD med syfte att identifiera möjliga riskfaktorer för att drabbas av sen debut av IBD. Projektet faller inom ramen för Frida Farts avhandlingsarbete inom forskarskolan Succesful Ageing. I ett angränsande doktorandprojekt som leds av Prof. Jonas Halfvarson undersöks också de epidemiologiska riskfaktorerna bakom sen debut av IBD, ett projekt som ingår i Sarita Shresthas avhandlingsarbete och ingår i satsningen Newbreed.

Forskargrupper