This page in English

Forskargrupp

Inflammatorisk tarmsjukdom och translationell gastroenterologi

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Jonas Halfvarson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inflammatorisk tarmsjukdom karakteriseras av en kronisk inflammation i mag-tarmkanalen. Sjukdom orsakar ofta ett lidande med nedsatt livskvalitet som följd. Vi har idag inga markörer som kan nyttjas för att identifiera vem som har insjuknat i IBD eller hur det skall gå för den enskilde individen. Vi vet inte heller vilken medicin som kommer att passa respektive individ. Mitt forskningsprogram avser att hitta så kallade biomarkörer som kan nyttjas för att besvara dessa frågor och för att förbättra vården kring individer med inflammatorisk tarmsjukdom. 

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • EU FP7 (Sjunde ramprogrammet)
  • Stiftelsen för Strategisk Forskning
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet