This page in English

Forskargrupp

Inflammatorisk tarmsjukdom och translationell gastroenterologi

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Jonas Halfvarson

Forskningsämne

Vår forskning syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD, inklusive mikroskopisk kolit, samt för patienter med andra mag-tarmsjukdomar. Karakterisering av molekylära profiler associerade till dessa sjukdomar är en integrerad del av de projekt som utförs i vår forskargrupp.
Det övergripande målet med vår forskning är att identifiera markörer för förbättrat kliniskt beslutsfattande samt att avslöja patofysiologiska mekanismer bakom dessa markörer eller signaturer av markörer. Centralt i vår arbete är att kartlägga epidemiologiska och mekanistiska samband mellan olika sjukdomskarakteristika och sjukdomsfaser. Våra forskningsprogram genomförs i samarbete med nationella och internationella forskargrupper, patientorganisationer och privata företag inom biomarkör-, läkemedels- och informationssektorn.

/Jonas Halfvarson, MD, PhD
Professor of Gastroenterology and Consultant Gastroenterologist

Finansiärer

 • EU FP7 (Sjunde ramprogrammet)
 • EU Horizon 2020
 • IMI innovative medicines initiative
 • NordForsk
 • Nyckelfonden
 • Region Örebro Län
 • Region Örebro läns Forskningskommitté
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning
 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Vinnova
 • Örebro universitet