This page in English

Selma Salihovic

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301407

Rum: L2536

Selma Salihovic

Om Selma Salihovic

Selma Salihovic är filosofie doktor i psykologi och jobbar som universitetslektor vid Örebro universitet.

 

Forskning 

Min forskning handlar om ungdomars anpassning, framförallt är jag intresserad av forskningsfrågor som syftar till öka förståelsen för hur och varför vissa personer utvecklar ett stabilt och utpräglat antisocialt beteende.  Aktuella forskningsfrågor är hur omgivningsfaktorer (t.ex. föräldraskap, kompisrelationer och anpassning i skolan), biologiska faktorer (t.ex. emotionsreglering) samt personlighet (t.ex. psykopatiska personlighetsegenskaper) bidrar till individuella skillnader i utvecklingen av kriminalitet i ungdomsåren.

Undervisning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå inom ramen för psykologprogrammet och fristående kurser i psykologi, framförallt på kurser i forskningsmetod, statistik, vetenskapligt skrivande samt handledning av kandidat- och masteruppsatser i psykologi. 

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Salihovic, S. & Stattin, H. (2017). Psychopathic traits and delinquency trajectories in adolescence. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 39 (1), 15-24.
Salihovic, S. , Özdemir, M. & Kerr, M. (2014). Trajectories of adolescent psychopathic traits. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 36 (1), 47-59.
Salihovic, S. , Kerr, M. , Özdemir, M. & Pakalniskiene, V. (2012). Directions of effects between adolescent psychopathic traits and parental behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 40 (6), 957-969.
Tilton-Weaver, L. , Kerr, M. , Pakalniskeine, V. , Tokic, A. , Salihovic, S. & Stattin, H. (2010). Open up or close down: how do parental reactions affect youth information management?. Journal of Adolescence, 33 (2), 333-346.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Salihovic, S. (2013). A developmental perspective on psychopathic traits in adolescence. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.